Femina Therapy fyzioterapia a cvičenia pre ženy
fyzioterapia a cvičenia pre ženy

Cvičenie v tehotenstve

Je tehotenstvo dôvodom na pauzu od športu?

Určite nie.

Pokiaľ ste zvyknutá cvičiť, športovať a priebeh tehotenstva je fyziologicky, je určite vhodné pokračovať v pohybe. Fyziologické reakcie ženy na cvičenie sa v tehotenstve menia. V závislosti na telesných a hormonálnych zmenách je cvičebný program upravený, no pohybový systém budúcej mamičky ostáva aktívny. Samozrejmosťou pri cvičení je udržanie maximálnej bezpečnosti ženy aj dieťatka.

Prínos cvičenia v tehotenstve

Funkčná pohybová aktivita s cieľom zvládať bežné denne činnosti je nápomocná pre lepšiu fyzickú a psychickú kondíciu. Nedochádza tak k nadmernému zvyšovaniu telesného tuku a návrat do pôvodnej kondície a hmotnosti je rýchlejší.

Pozitívne vnímam vplyv pohybu v tehotenstve na redukciu opuchov, kŕčov a taktiež je maminka lepšie pripravená na starostlivosť o dieťatko po pôrode.

Zmenou telesných pomerov, zmenou ťažiska sa prirodzene mení aj držanie tela tehotnej ženy. Aj z tohto dôvodu môže dochádzať k bolestiam chrbta. Zlepšením držania tela, cvičením, je možné bolestiam predchádzať, bolesti chrbta redukovať.

V neposlednom rade je pohyb stimuláciou pre dieťatko.

Aký druh pohybu je pre vás v tehotenstve najvhodnejší?

Pre nás najprirodzenejší pohyb je chôdza a tá ostáva počas celého tehotenstva aj najvhodnejšia. Je vhodná aj pre udržanie kondície aj pre pohyblivosť bedrových kĺbov, panvy. Ako už bolo spomenuté cieľom cvičenia počas tehotenstva je funkčná pohybová aktivita s úmyslom zvládať bežné denné činnosti a byť čo najviac fit a bez bolestí. Môžete sa stretnúť s cvičením zameraným na dych, na panvové dno, na zlepšenie držania tela, či mobilitu panvy. Takisto nie je dôvod vynechať posilnenie nôh ( ponesú predsa čoraz väčšiu váhu) či posilnenia rúk ( budú čoskoro dvíhať mnohokrát denne váhu dieťatka).

Šport v tehotenstve

Z dôvodu bezpečia platia aj pre zdatnú športovkyňu s fyziologicky prebiehajúcim tehotenstvom určité odporúčania.

  • Je vhodné vylúčiť riziko pádu, vylúčiť cviky s otrasmi
  • Nie cvičiť na výkon
  • Odporúča sa znížiť kardio zaťaženie ( hrozí prehriatie plodu.. ) , k úprave tepu by malo dôjsť 15minút po zaťažení
  • Pozor tiež na cvičenie či prácu pri vyšších teplotách, či na horúce kúpele
  • Vyhnúť sa cvikom kde by mohol byť tlak na plod
  • Rovnako nie sú vhodné ani niektoré jogové dychové cvičenia